Vi hjälpte Skellefteå utmana normerna

KUND: Skellefteå kommun

UPPDRAG: PR/Platsmarknadsföring

Utmaning

Vi vill att fler ska bo, verka och leva i Skellefteå. För det krävs ett öppet samhälle. Därför måste vi utmana attityder och stereotyper som annars kan utgöra hinder för såväl människors som platsens utveckling.

Insikter

Normer vägleder hur vi får synas och på vilket sätt. Det kan vara ålder, ursprung, funktionsvariationer eller andra identitetsuttryck. Ofta blir bilden begränsande eftersom den inte speglar vilka vi är som individer utan sätter förväntningar som vi inte alltid kan, vill eller borde leva upp till.

Idé

Skellefteås marknadsenhet ville att människor skulle få upp ögonen för hur olika vi porträtteras utifrån genus och förväntningar på olika yrkesroller. I PR-kampanjen Ge Plats! fotograferades tio Skellefteåprofiler tvärtemot traditionella könsnormer, både enskilt och i par eller i grupp. Kampanjen var normkreativ och inkluderande i syftet att få fler att reflektera och börja diskutera vilka förutfattade meningar om ledarskap, beteende och utseende.

Resultat

I centrala Skellefteå och i stadshuset ställdes foton tillsammans med frågeställningar, statistik ut.

Kampanjen engagerade både i sociala medier och i nyhetsmedia och nominerades till Placebrander of the year 2017.