PR för norrländsk cleantech

KUND: North Sweden Cleantech

UPPDRAG: PR-strategi

UTMANING

Klimatutmaningen är vår tids största och ett sätt att möta den är att utveckla av miljöteknik. Vårt uppdrag är att stötta innovations- och exportplattformen North Sweden Cleantech i arbetet att positionera norra Sverige inom området.

INSIKTER

I norra Sverige finns flera unika och platsbundna fördelar. Bland dem finns både en stark förnybar energiproduktion och en stark skogsindustri. I regionen finns också gedigen infrastruktur för forskning, utbildning och stöttning av företag i tidiga skeden genom universitet och inkubatorer. Men i stort är den starka positionen okänd hos många intressenter.

IDÉ

Vi behöver etablera rösten hos experter och företag i regionen och skapa fler ambassadörer för sektorn. Ökad medial uppmärksamhet på nyhetsplats skulle nås genom att belysa regionala framgångar och på åsiktsplats genom att lyfta fram expertkunskaper, både regionalt och nationellt. Utvecklingen stöttades av ett förstärkt digitalt avtryck via sociala medier och ett flertal fysiska möten.

RESULTAT

Vi har noterat 141 mediegenomslag under två år, från opinionsbildning i medier som Ny Teknik och Dagens Samhälle till redaktionella artiklar i ett flertal nationella dagstidningar och branschpress. Den ökade uppmärksamheten har bidragit till att talespersoner för North Sweden Cleantech har efterfrågats för expertutlåtanden i nationella sammanhang.

Under denna period har dessutom regionens cleantechföretag ökat omsättningen med nio procent vilket motsvarar medianvärdet bland 60 analyserade företag.