Utveckling, teknik och innovation

KUND: Valutec

UPPDRAG: Kundmagasin

UTMANING

Valutec har varit drivande inom utvecklingen av virkestorkningen under lång tid och är nu etablerade som ledande i Europa i sitt segment. För att bättre spegla företagets identitet behövde också kundtidningen form och innehåll uppdateras..

INSIKTER

Virkestorkningen är en kvalitetskritisk process på sågverken och en även långsiktig investering, där Valutec ofta ingår långsiktiga partnerskap med sina kunder. Företaget genomför även en bredd av utbildningsinsatser riktat mot personal på sågverken. Detta ska även speglas i kundtidningen, där vi både ska berätta om nya spännande projekt och bidra till fördjupade kunskaper inom ämnet.  

IDÉ

Ett 16-sidigt magasin med ny design. Utrymmet för bilder som visar Valutecs anläggningar på ett bättre sätt har utökats, liksom möjligheten till fördjupningar inom teknik, utveckling eller andra områden med koppling till virkestorkning och Valutecs verksamhet.

Valutec News kommer ut två gånger per år och når torkoperatörer och beslutsfattare på sågverk runt om i hela Europa.

RESULTAT

Ett magasin som speglar Valutecs verksamhet och nyttan som det bidrar med för sina kunder på fler sätt. Vi har även utökat andelen innehåll som speglar Valutec som en stark och proaktiv samarbetspartner, både nationellt och internationellt.