Lycksele får förnyad kraft
med platsen i fokus

KUND: Lycksele kommun 

UPPDRAG: Varumärkesplattform för platsvarumärket Lycksele

UPPDRAG
Lycksele har tidigare arbetat med sitt platsvarumärke utgående från devisen ”Staden i Lappland”, med tillhörande visuell identitet. Den har främst använts ur besöka-perspektivet. Lycksele kommun ville bredda och uppdatera sitt platsvarumärke för att fånga även perspektiven bo och leva samt etablera och driva företag.

INSIKTER
Lycksele kommun genomförde dialoger med intressenter som branschföreträdare, invånare och föreningsliv. Vi kompletterade det med egen research, befintliga undersökningar som SCB:s medborgarundersökning och benchmarks mot andra platser.

En viktig insikt handlade om det som utmärkte platsen, vid sidan om geografin. Det som handlade om människors historia, kulturen på platsen och den speciella samhörigheten som kännetecknade Lycksele.

LÖSNING
Vi tog fram en idé som vävde samman platsens fysiska förutsättningar med en devis som också kunde användas för att beskriva den kultur som platsen stod för. Detta skulle genomsyra både devis och platsens logotyp och visuella identitet. Den behövde också vara robust för att bli långlivad, vilket gjorde att vi valde ett tidlöst och stabilt uttryck som kan fungera lika bra om tjugo år.

RESULTAT
En ny visuell identitet och varumärkesplattform som förnyat kraften i platsmarknadsföringen och bidragit i arbetet att skapa stolthet och uppslutning för platsen.

 

I samarbete med fotografen Malin Grönborg.