Läsglädje för unga idrottare

KUND: Skellefteå kommun

TYP AV UPPDRAG: CSR / KAMPANJ

UTMANING

2014 visade den internationella PISA-rapporten att svenska ungdomar läser allt mindre. Sämre läsförståelse leder till sämre skolresultat och i värsta fall färre valmöjligheter i livet. Studier visar dessutom att unga idrottare som satsar ambitiöst ofta prioriterar läsning lågt. 

INSIKTER

Idrottarna kommer inte att ta sig till biblioteken, så vi behövde väcka läslust i de miljöer där de befinner sig. 

IDÉ

I samarbete med Skellefteå kommun, biblioteksenheten och marknadsenheten skapade vi Läsligan – ett projekt med ungdomar i åldrarna 9–14 år som primär målgrupp.

Syfte var att få fler att förstå vikten av och tjusningen med att läsa, utan att det behöver konkurrera med idrotten och skolan. Projektet hade också ett normkreativt anslag och fick även stöd från Kulturrådet.

RESULTAT

Läsligan är ett CSR-projekt där vi investerat tid och engagemang eftersom vi vill bidra till ett samhälle där ännu fler läser.

Läsligan har rönt nationell uppmärksamhet genom opinionsbildning och under 2019 tog projektet nästa steg genom etableringen av Läsliganpriset som uppmärksammar en person, förening eller organisation verksam i Skellefteå kommun som jobbar för att barn och ungdomar ska läsa mer.