HEMLÄNGTAN OCH VEMOD FÖR UNGA

Kund: Platsvarumärket Skellefteå

Uppdrag: Imagefilm 

UTMANING
Vi vill att de som bor i Skellefteå ska vara stolta. Vi vill också att fler ska få upp ögonen för Skellefteå som en bra plats att bo på där det är lätt att leva det liv du vill. Vi vill sänka tröskeln för unga utflyttare att flytta hem igen.

INSIKTER
En platsvarumärkesundersökning hösten 2019 visar att Skellefteå tydligare kan framhäva att sin goda livskvalitet för alla faser av livet. Erbjudandet Skellefteå har för olika åldrar visar att 25-åringarna är minst positiva - en viktig målgrupp för Skellefteås framtid. Vi ser också att kvinnor är bättre ambassadörer än män och att ”lokalromantik” är ett sociala medier-innehåll alltid som ger bra engagemang.

LÖSNING
Vi behöver skapa stolthet bland unga Skellefteåbor där unga kvinnor är vår främsta målgrupp. Genom att ta fram en känsloladdad imagefilm för Skellefteå med platser de känner igen, upplevelser de haft och ett ärligt tilltal skapar vi ett innehåll de vill ta del av och dela vidare. Särskild musik togs fram till filmen av lokala musiker.

RESULTAT
Filmen emottogs med öppna armar och blev snabbt det mest engagerande innehållet i kanalens historia. Musikstycket släpptes senare som singel av artisten vilket ytterligare förlängde kampanjens livslängd och räckvidd som omfattade även fler målgrupper.

Filmproduktion i samarbete med Kangero.

Se hela filmen här:Startbild för video, Skellefteå i lila skymningsljus högt uppifrån.  Text som säger My Home Town.