Hållbarhet för tongivande samhällsbyggare

KUND: Martinsons

UPPDRAG: Hållbarhetsredovisning

UTMANING

Henson samarbetat med Martinsons sedan 2007. Uppdragen har sträckt sig från strategiskt varumärkesbyggande och taktisk erbjudandekommunikation till interninformation och HR-kommunikation kring arbetsgivarvarumärke och rekrytering. Tillsammans med Krux är vi företagets byråpartners.

Årliga varumärkesmätningar visar att både kännedom och positiva associationer utvecklats positivt. Med en förändrad marknad och nya diskussioner att förhålla sig behövde kommunikationen både breddas och utvecklas.

INSIKTER

Martinsons kunder finns inom en bredd av branscher och på olika marknader, både internationellt och nationellt. I Sverige sträcker det sig från byggsektorn till skogsägare och potentiella anställda. I kommunikationen med samtliga målgrupper behövde vi utveckla sättet att tala om hållbarhet, från råvarans ursprung till verksamhetens påverkan och produkternas miljöprestanda.

LÖSNING

Vi utvecklade sättet att argumentera kring miljöfördelar i marknadskommunikation och opinionsbildning och har som en fortsättning av det arbetet utvecklat struktur och tagit fram innehåll till en digital hållbarhetsredovisning som på ett lättillgängligt sätt visar företagets hållbarhetsarbete. Krux stod för formgivning och digital anpassning.

RESULTAT

Hållbarhet är en av de starkaste associationerna som målgrupperna har med koppling till Martinsons. Samtidigt som de får allt fler förfrågningar att delta på nationella arenor som Almedalen för att diskutera hållbart samhällsbyggande tillsammans med viktiga intressenter och kundgrupper. 

Du hittar hela hållbarhetsredovisningen här