Tjänster

INSIKT

Viktiga vägval enklare att både förankra och oftast bättre när de vilar på rätt insikter. Vi är specialister på att utforma, samla in, analysera och presentera insikter som det är lätt för verksamheter att förstå och agera på.

Här är lite av det vi gör:

 • Kvalitativa studier och fokusgrupper
 • Marknadsundersökningar och varumärkesmätningar
 • Medarbetarundersökningar och kundundersökningar
 • Omvärldsbevakning

Önskar du hjälp med insiktsarbete? Hör av dig!

STRATEGI OCH PLANERING

När rätt insikter finns på plats handlar det ofta genomföra och motivera vägval för att både skapa intern kraft för implementering och extern kraft som når fram till rätt intressenter. Vi kan ta allt från helhetsansvar för utformning och implementering av strategi till ett avgränsat rådgivande där ni själva driver processen. Här är några exempel på sådant vi kan hjälpa till med:

 • Opinionsbildning och påverkansarbete
 • PR-/Kommunikationsplan
 • CSR
 • Internkommunikation
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • Digital strategi
  Ex. sociala medier, kanalspecifik strategi, digitala kanalval.
 • Visuell identitet
 • Kampanjplan
 • Kriskommunikation
 • Eventkommunikation
 • Innehållsplanering
 • Utbildningar

Önskar du hjälp med strategi eller plan? Hör av dig!

INNEHÅLL

Med intressenter som ställer höga krav och förväntningar som ställs höga krav på innehållet. Vi stöttar gärna upp eller tar helhetsansvar från  utformning av kreativa koncept och innehållsplanering till genomföranden, oavsett kanal. Här är några exempel på vad vi gör:

 • Sociala medier 
 • Nyhetsbrev
 • Webb
 • Event
 • Kampanj
 • Magasin och tidningar
 • Presentationer (Powerpoint/Keynote)
 • Redovisning och rapport
  Ex. årsredovisning, hållbarhetsrapport.
 • Ljud och rörligt
 • Grafisk form
 • Redaktionell textproduktion
 • Copywriting
 • Opinionsbildning

Önskar du hjälp med innehållsplanering eller produktion? Hör av dig!