Tjänster

INSIKT

Rätt insikter är avgörande för att kunna göra rätt vägval. Det säger sig självt. Dessutom blir besluten mycket enklare att förankra när det finns ett smart tänk bakom. Därför är det så bra att vi på Henson är specialister på att samla in, analysera, utforma och presentera insikter. Så att du ska ha bästa möjliga underlag när du fattar dina viktiga beslut.

Vårt insiktsarbete kan bland annat inkludera:
- Kvalitativa studier och fokusgrupper
- Marknadsundersökningar
- Varumärkesmätningar
- Undersökningar kund/medarbetare
- Omvärldsbevakning

Vill du basera dina beslut på ännu djupare insikter? Bra. Då borde vi prata!

STRATEGI OCH PLANERING

Med rätt insikter på plats behövs en slipad strategi och en tydlig handlingsplan. Både för att skapa intern kraft för implementering och för att nå fram till rätt intressenter i din omvärld.   

Vi på Henson tar mer än gärna ett helhetsansvar för utformning och implementering av strategier och planering. Men det kan även funka att vi är konsulter inom ett avgränsat område och du själv har ansvaret för helheten.

Vårt arbete med strategi och planering kan bland annat inkludera:
- Varumärkesarbete
- Visuell identitet
- Kommunikationsstrategi
- Digital strategi
- Opinionsbildning
- PR-/kommunikationsplan
- Kriskommunikation
- CSR
- Utbildningar
- Digital tillgänglighet

Vill du bli ännu bättre på strategi och planering? Bra. Då borde vi prata!

INNEHÅLL

Precis allt du säger, skriver, tänker och gör påverkar dina målgruppers bild av dig. Visst är det både en lite skrämmande tanke – men framför allt är den fascinerande. Vilka möjligheter du har där ute! Det handlar bara om att säkerställa nivån på innehållet i dina olika kanaler. Vi på Henson kan gärna fungera som ett stöd i det arbetet, men ännu hellre tar vi ett helhetsansvar. Det kan handla om alltifrån kreativa koncept och innehållsplanering till genomföranden i utvalda kanaler.

Vi jobbar med innehåll och produktion inom bland annat:
- Sociala medier
- Webb
- Nyhetsbrev
- Redaktionell text
- Copywriting
- Filmad content
- Grafisk form
- Mässor, möten och event
- Kampanj
- Internkommunikation
- Tidningar och magasin
- Presentationer
- Årsredovisningar
- Tillgänglighetsanpassningar

Vill du skapa ännu bättre innehåll? Bra. Då borde vi prata!

FORM

Förutom allt du säger, skriver, tänker och gör påverkar även ert visuella uttryck dina intressenters bild av dig. Vi på Henson har koll på hur du ska uttrycka dig visuellt för att uppnå önskad effekt. Oavsett om det handlar om bilder, färger, logotyp eller förpackningar. Vi hjälper gärna till.

Vårt arbete med form kan bland annat inkludera:
- Grafisk profil
- Logotyp
- Bildspråk
- Annonser
- Grafik
- Förpackningsdesign

Vill du ha ett ännu starkare visuellt uttryck? Bra. Då borde vi prata!