Vad vill du uppnå?

Vi erbjuder content och PR som stärker relationen till dina intressegrupper, förflyttar dina viktigaste frågor i rätt riktning eller förändrar synen på ditt varumärke.

Det vi gör.

Vi jobbar med förtroendeskapande PR. I det arbetet ryms medierelationer, opinionsbildning och målgruppsanpassad kommunikation där tyngdpunkten ligger på strategier och innehåll för digitala kanaler och sociala medier.

Så här jobbar vi.

Vår framgång bestäms av värdet vi skapar åt våra uppdragsgivare. Därför sätter vi inför varje nytt uppdrag tydliga mål och följer upp kommunikationsarbetet, från exponering till vad som faktiskt påverkat dem vi vill tala med.